Ønsker du å utgjøre en forskjell i samfunnet?

Frivillighet

Caritas St. Laurentius tror på frivillighet som en altruistisk aktivitet og at hver person er unik og skapt av Gud med talenter og evner.

Frivillige er viktige ressurser i vår forening fordi deres arbeid gjør en stor forskjell for alle som trenger hjelp til å løse problemer og kriser de har blitt rammet av.
Gjennom frivillig arbeid kan mennesker gi tilbake noe til samfunnet og samtidig kan de gi seg selv en ny følelse av mening, lære seg noe nytt, treffe nye venner og få nye erfaringer.

Caritas St.Laurentius ønsker nye frivillige med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

Caritas St. Laurentius søker frivillige som kan bidra med:

Norskundervisning
Helsefaglig utdanning/erfaring
Løse problemer knyttet til det å bo I et fremmed land
Kjennskap til arbeidsmarkedet og det å finne bolig.
Tolketjenester, spesielt innen polsk, russisk, litauisk, arabisk og fransk.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du kan tenke deg å jobbe som frivillig hos Caritas St. Laurentius.

Innsamlingsaksjoner

Som en frivillig organisasjon er Caritas St. Laurentius avhengig av penger til sitt arbeid og er takknemlig for alle bidrag.

Hvis du ønsker å gi en gave, kan du gjøre det direkte til vår bankkonto 2220.27.40514

Vi har også VIPPS! 

Bruk ref nr. 577779

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: Trond Aaring / Carolina Costa

Kontakt oss

Besøksadresse: Cappelensgate 5, 3016 Drammen

E-post:

cardrammen@gmail.com

Åpningstid:

Tirsdager fra kl
11:00 – 18:00

Torsdager fra kl
14:00 – 20:00

Cappelens gate 5, 3016 Drammen
cardrammen@gmail.com
www.caritasdrammen.no