Hva gjør vi?

Informasjonskontoret

Våre åpningstider er tirsdager kl 11-18, og torsdager kl 14-20. I Juli er det ferie (stengt).

Hvis du har store økoniske problemer, kan vi hjelpe til med matkuponger for akutt hjelp. 

Servicekontoret er åpent torsdager kl 12-18. Vi svarer ellers på mail, sms og telefon. 

Caritas St.Laurentius i Drammen tar korona og smittefare på største alvor.

Nyhet! Caritas i Drammen deler ut gratis vaskbare munnbind til mennesker med svak økonomi. 

Våre lokaler blir jevnlig grundig rengjort. Berøringsflater og toalett rengjøres flere ganger daglig med sprit.

Det er utsatt håndsprit i våre lokaler og vi oppfordrer alle våre besøkende til å vaske hendene i såpe
ved ankomst og når våre lokaler forlates i tillegg til å bruke håndsprit.

Ved samtaler og veiledning er våre medarbeidere pålagt å bruke ansiktsmaske.

Vi oppfordrer de som besøker oss å bruke ansiktsmaske.

Vi kan gi gratis informasjon på forskjellige språk til enkeltmennesker, familier og innvandrerforeninger
om korona og smitte.

Om ønskelig kan vi komme til møter i din forening for å orientere om dette.

Kravet ved slike møter er at smittevernreglene overholdes.

Hvis noen er i akutt økonomisk nød, kan vi hjelpe til med utdeling av matkuponger.

De som mottar slik hjelp, må signere ved mottak av matkuponger.

Når problem oppstår, ta kontakt med Caritas så fort som mulig.

Informasjonskontoret tilbyr hjelp med følgende:

• Informasjon og praktisk hjelp til deg som er ny i Norge. Vi kan gi deg nyttig informasjon om velferd og rettigheter, plikter, immigrasjon, arbeid, bolig, helse- og sosialtjenester.

Vi gir også informasjon om utdanningsmuligheter og fritidsaktiviteter samt gir praktisk hjelp med utfylling av dokumenter og skjemaer.

• Hjelp til kontakt med offentlige instanser
• Fremme sosial inkludering
• Felles læring og utvikling
• Forsvare mennesker i nød
• Generelle praktiske temaer og problemstillinger
• Tolketjenester
• Assistert retur

Vi samarbeider også med advokater, psykologer, tannleger, helsepersonell og kjøreskole. 
Gjennom disse samarbeidspartnerene kan vi tilby rabatter innenfor disse feltene.

Assistert retur

Tilbud til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge.

Ved kontakt med Caritas St.Laurentius blir aktuelle kandidater satt i forbindelse med juridisk avdeling i Caritas Norge som gjør en faglig vurdering av saken. Endelig avgjørelse gjøres av UD.

Aktiviteter

Caritas St. Laurentius arrangerer mange forskjellige aktiviteter hver uke. Her kan du lese om noen av dem.

Norskopplæring

Vi tilbyr norskkurs på forskjellige nivåer:
➢ A1 – A2
➢ B1
➢ B2
Vi gir deg også nyttig informasjon om Norskprøven i regi av Kompetanse Norge

Alfabetiseringskurs

➢  Grunnkurs og innføring i det latinske alfabetet, lesing og skriving til voksne med fremmed språkbakgrunn og til illiterate (analfabeter).

Kurset foregår på tirsdager mellom kl. 12 og 17 samt på  torsdager mellom kl. 14 og 19.


Er du interessert? Da bør du reservere plass.


Drop-in kurs

➢ Norskkurs for deg som ikke kan delta på ordinær norskundervisning av forskjellige grunner, eller for deg som foretrekker individuell undervisning.

Kurset foregår på tirsdager mellom kl. 12 og 17 samt på  torsdager mellom kl. 14 og 19.
Er du interessert i dette, bør du reservere time.

Drop-in kurs starter i uke 32.
Norskkurs starter i uke 36 (bindende og skriftlig påmelding). 30 timers kurs koster kr 1000 inklusive lån av tekstbok

Konversasjonskvelder

På konversasjonskveldene snakker vi om forskjellige temaer. Dette kan være knyttet til norsk kultur, samfunn, vaner og tradisjoner eller til andre land og kulturer. Målet er at deltakerne praktiserer muntlig norsk og blir kjent med ulike temaer. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med andre og ha sosial kontakt. Vi serverer noe å drikke og spise, og av og til har vi noe ekstra godt med mat fra andre land.

Konversasjonskveldene er hver torsdag fra kl 18:30 til kl 20:00.

Aktiviteten er gratis og åpen for alle, både menn og kvinner i alle aldre.

Konversasjonskvelder starter den 22. august.

Mødre i sentrum

Det er en samling der folk møtes for å være sosiale, snakke norsk og lære noe nytt.
Aktiviteten er først og fremst rettet mot alenemødre, kvinner med barn i barnehage eller skole, og kvinner generelt som føler seg ensomme og har lyst til å treffe andre mennesker.

Her lærer du håndarbeid slik som strikking og hekling, og vi lager forskjellige dekorasjoner med blomster, papir og andre materialer som kan brukes til fes-ter og høytider.
Aktiviteten er primært rettet mot kvinner, men menn er også velkomne.

Det foregår på tirsdager mellom kl 11 og 14, og vi serverer noe å drikke og å spise.
Aktiviteten er gratis.

Mødre i sentrum starter 20. august.

 
Gruppe for eldre og ensomme

➢ Caritas St. Laurentius tilbyr hjelp og støtte til eldre mennesker som bor alene og ofte føler seg deprimerte og ensomme. Vi har besøkstjenester og sosiale samlinger for ensomme, eldre og deres familier.

De som ønsker, kan hentes til kirken for gudstjenester, kirkekaffe eller andre sosiale arrangementer.

Caritas St. Laurentius kan også være behjelpelige med annen aktuell og praktisk informasjon knyttet til denne gruppen. Ikke nøl med å ta kontakt der-som du har spørsmål eller ønsker å snakke med oss.

Au-Pairsenteret

➢ Caritas St. Laurentius au pair-senter tilbyr informasjon og veiledning for au-pairer og verstsfamilier i Drammen og Drammensområdet. Der kan du få svar på spørsmål som er knyttet til au pair-ordningen og livet i Norge.

Vi bistår enten med praktiske problemer eller med juridiske spørsmål. Der-som vi ikke har ekspertisen til å hjelpe, vil vi sette dere i kontakt med offentlige kontorer, Caritas sentralt eller andre som har den kunnskapen som trengs.

Vi ordner med norskkurs, sosiale samlinger og sosiale aktiviteter for alle våre au pairer der målet er mer konkakt med andre au pairer og med andre uten-for au pair-ordningen.
Alle disse aktivitetene er gratis, og eventuell mat og transport er inkludert. 

 

Caritas Au Pair Centre

The Caritas Au Pair Centre in Drammen offers general information and support to au pairs and their host families living in Drammen and surrounding areas.
The Centre aims to provide answers to any questions they may have regarding the au pair programme and living in Norway.

We assist au pairs with resolving practical and/or legal issues. In cases where we do not have the expertise needed, we can contact relevant agencies and other professionals in order to obtain the required outcome.

We organise Norwegian language courses, social gatherings and activities for all local au pairs as our main objective is to give them the opportunity to meet other au pairs and people outside their working environment.

All our activities are free of charge and include food and transport.

Individuelle samtaler

Vi tilbyr individuelle samtaler til deg som er i en vanskelig livssituasjon. Om nødvendig kan Caritas St. Laurentius skaffe bistand fra psykolog.

Alle samtalene er under taushetsplikt.

Innsamlingsaksjoner

To ganger i året har Caritas St. Laurentius innsamlingsaksjoner til sine lokale aktiviteter og Caritas Norges arbeid i utlandet.

 

Hva skjer

I juli holder vi stengt på grunn av fellesferie. 
Informasjonskontoret åpner i uke 32 med samtaletjeneste og drop in undervisning.
Mailhenvendelse og telefon/SMS vil delvis bli besvart

Kurs I norsk språk og samfunnskunnskap starter i uke 36
Oppstart av Mødre i sentrum 20. august
Oppstart av konversasjonskvelder 22. august.


Cappelens gate 5, 3016 Drammen
cardrammen@gmail.com
www.caritasdrammen.no