Om Caritas St. Laurentius

Caritas St. Laurentius i Drammen er en frivillig og uavhengig forening med den romersk-katolske kirkes
sosiallære som fundament. Vi har et nært samarbeid med stiftelsen Caritas Norge.

Caritas St.Laurentius har som hovedmål å hjelpe innvandrere i Drammensregionen. Vårt arbeid endres over
tid etter skiftende behov som de som oppsøker oss har. Vi ser at for å kunne få et verdig liv i Norge, er god kunnskap
i norsk språk og samfunnskunnskap viktig. Derfor arrangerer vi kurs i norsk språk og samfunnskunnskap.

Vi tilbyr også individuell veiledning.

COVID-19 oppdatering


Normal drift, kurs pågår som til vanlig.

Ta kontakt med Iwona Flaten for polsktalende tjenester. Se kontaktinformasjon under.

Styre og personale

Styre
Trond Olav Aaring
Styreleder

Carolina Costa
Nestleder

Carmenza Reyes Pena
Styremedlem

Elizabeth Mary
Grant Rue
Styremedlem
90583409

Iwona Flaten
Varamedlem
92013638

Personale:
Trond Olav Aaring
leder
90685691 

Carolina Costa
Rådgiver
95837597

Iwona Flaten kurskoordinator
920 13 638

Khiem Nguyen
Veileder

Våre Prinsiper og Verdier

Caritas St. Laurentius baserer sitt arbeid og støtte på følgende prinsipper og verdier:
• Verdighet
• Brorskap
• Solidaritet
• Religiøs frihet og kulturelt mangfold
• Samarbeid
• Integrasjon
• Profesjonalitet
• Taushesplikt

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: Trond Aaring / Carolina Costa

Kontakt oss:

Besøksadresse: Cappelensgate 5, 3016 DrammenE-post:
.

cardrammen@gmail.comÅpningstid:

Mandag fra kl
10:00 – 14:00

Tirsdag fra kl
11:00 – 18:00

Torsdag fra kl
14:00 – 20:00

Fredag fra kl
10:00 – 14:00

Cappelens gate 5, 3016 Drammen
cardrammen@gmail.com
www.caritasdrammen.no