Om Caritas St. Laurentius

Caritas St. Laurentius i Drammen er en frivillig og uavhengig forening med den romersk-katolske kirkes
sosiallære som fundament. Vi har et nært samarbeid med stiftelsen Caritas Norge.

Caritas St.Laurentius har som hovedmål å hjelpe innvandrere i Drammensregionen. Vårt arbeid endres over
tid etter skiftende behov som de som oppsøker oss har. Vi ser at for å kunne få et verdig liv i Norge, er god kunnskap
i norsk språk og samfunnskunnskap viktig. Derfor arrangerer vi kurs i norsk språk og samfunnskunnskap.

Vi tilbyr også individuell veiledning.

COVID-19 oppdatering


På grunn av Covid-19 er alle norskkurs stoppet ut året. Annen virksomhet
i Caritas St.Laurentius vil fortsett som før. 

Ta kontakt med Iwona Flaten for polsktalende tjenester. Se kontaktinformasjon under.

Styre og personale

Styre
Trond Olav Aaring
Styreleder

Carolina Costa
Nestleder

Carmenza Reyes Pena
Styremedlem

Michael Grunwald
Styremedlem

Khiem Nguyen
Varamedlem

Personale:
Trond Olav Aaring
leder
90685691 

Carolina Costa
veileder
95837597

Khiem Ngoc Nguyen veileder
45837517

Iwona Flaten kurskoordinator
920 13 638

Våre Prinsiper og Verdier

Caritas St. Laurentius baserer sitt arbeid og støtte på følgende prinsipper og verdier:
• Verdighet
• Brorskap
• Solidaritet
• Religiøs frihet og kulturelt mangfold
• Samarbeid
• Integrasjon
• Profesjonalitet
• Taushesplikt

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: Trond Aaring / Carolina Costa

Kontakt oss:

Besøksadresse: Cappelensgate 5, 3016 Drammen

E-post:


cardrammen@gmail.com

Åpningstid:

Tirsdager fra kl
11:00 – 18:00

Torsdager fra kl
14:00 – 20:00

Cappelens gate 5, 3016 Drammen
cardrammen@gmail.com
www.caritasdrammen.no